husmedhistoria.se

Lokala byggnadstraditioner

Vår hälsa påverkas av en rad olika faktorer, så som hur bra luftkvaliteten är i en byggnad. Vi tillbringar enligt Europakommissionen runt 90 procent av vår tid inomhus, vilket innebär att miljön där har en stor påverkan på vårt välbefinnande. En byggnad ska designas så att luften och ventilationen blir optimal. Ett hälsosamt hus ska hålla behaglig temperatur även vid en värmebölja. Fukt är dåligt och det är viktigt att inte fuktskador på byggnaden uppstår.

Lukt eller mikrobiell tillväxt måste åtgärdas snabbt, så att vår hälsa inte påverkas negativt. Byggmaterialet som användas ska vara fritt från farliga kemikalier, exempelvis kan mattor gjorda av PVC-plast innehålla allergiframkallande ämnen. Det är vanligt att fokus är på att se till att en byggnad är fri från mögel, asbest och radon. Men även aspekter som påverkar vår psykiska hälsa är viktiga för vårt välbefinnande. Byggnader bör exempelvis planeras och designas med fokus på dagsljus.

Vad är en hälsosam byggnad?

Planering av hälsosamma byggnader

Byggnaden ska planeras så att ett trivsamt och samtidigt säkert inomhusklimat skapas. Det är viktigt att låta planeringen kretsa kring och utgå från hur byggnaden ska användas. Idag används ofta automatiserad övervakning och kontrollsystem för att se till att ventilation, säkerhetssystem och även belysning i en byggnad fungerar optimalt. Våra byggnader blir smartare. En hälsosam byggnad ska även vara tillgänglig och anpassad för personer med begränsad rörelseförmåga. Designen ska ta hänsyn till skillnader i funktionskapacitet.

Ljuset i en byggnad spelar stor roll, speciellt i vårt eget avlånga land där det är mörkt ute en stor del av året. Att kombinera designer som maximerar dagsljus med byggmaterial som bidrar till vårt välbefinnande är dock en relativt ny tanke. Trä är ett byggnadsmaterial som har använts i Sverige under lång tid. Synligt trä bidrar faktiskt till att vi mår allmänt bättre, dessutom är det flimmerfritt vilket gör oss piggare.

I forskningsprojektet Wood2New drar forskarna slutsatsen att trä i såväl byggnader och väggar som i möbler är bra för vårt välbefinnande, och materialet värderas även högt när det gäller energisnålhet och krav på hållbarhet. Genom att välja byggnadsmaterial med stor omsorg skapas inte enbart en hälsovänlig inomhusmiljö, utan risken för eventuella saneringskostnader avseende farliga material minskar. Bra material kan även återanvändas och återvinnas, något som minskar den negativa påverkan på vår miljö.