husmedhistoria.se

Lokala byggnadstraditioner

Det är alltid vanskligt att jämföra kostnader från då och nu. Idag finansieras ett nytt bygge med reda pengar, och det uppförs under en begränsad tidsperiod. Så har dock inte alltid varit fallet utan i äldre tider har byggnader uppförts med hjälp av antingen frivilligt arbete eller påtvingat arbete. Många kyrkor och katedraler har varit ett kollektivt åtagande från en bygd, och kan ha tagit hundratals år att få klart.

På samma sätt är många slott och liknande konstruktioner antingen uppförda av slavar, av livegna bönder eller av de som tvingats göra dagsverken åt en furste. Så det är svårt att hitta en helt entydig och jämförande definition för hur man ska prissätta en äldre byggnad. Men vi ska ändå göra ett försök och här lista några av de enorma byggnadsverk som kostat mest genom historien, även om en sådan lista aldrig blir heltäckande.

Tre exempel på dyra historiska byggnader

De dyraste historiska byggnaderna

Taj Mahal är ett av världens nya underverk, slutfört 1638. Det är ett mogulmausoleum i marmor och guld som är en av Indiens främsta turistdestinationer. Ursprungligen byggt som en kärleksgåva till minne av Shah Jahans andra hustru som dog i barnsäng kostade det då cirka 32 miljoner rupier. Omräknat till dagens penningvärde motsvarar det ungefär sju miljarder kronor, men då får man betänka den mängd gratis arbetskraft som inte räknats in i totalkostnaden.

Pyramiderna i Giza är ett av de mest imponerande byggnadsverk som någonsin uppfördes. Man har tidigare trott att de framförallt uppfördes med hjälp av slavarbetskraft. Men idag har man kunnat visa att så inte var fallet utan att det var avlönade arbetare som gjorde det mesta. En försiktig beräkning säger att den största pyramiden skulle kosta ungefär 50 miljarder kronor att bygga idag, och det finns totalt nio pyramider i Giza.

De dyraste historiska byggnaderna

Stora Moskén i Mecca, al-Masjid al-Ḥarām, är världens största moské uppförd för att härbärgera de som gör pilgrimsfärden till Mohammeds födelsestad. Här inne ryms hela 4 miljoner människor och den saudiska regimen har inte snålat in på något. Byggnade har renoverats och tillbyggnader har tillkommit sedan 1955, och den totala summa som man räknar med har lagts på dessa strukturer uppgår till hissnande nästan tusen miljarder kronor, en saftig kostnad alltså.

Related Posts